Общи условия за ползване на mdmt.bg

Добре дошли! Като използвате уеб-сайта на МДМТ ЕООД вие се съгласявате на следните условия и правила.

Каква информация събираме?

МДМТ ЕООД не събира уникална информация за Вас (като Вашето име, e-мейл адрес и др.) освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. МДМТ ЕООД  регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази информация се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добро обслужване на нашите ползватели.

Кого да попитам ако имам допълнителни въпроси?

Нашият е-мейл адрес е office@mdmt.bg  Не се колебайте да ни потърсите по всяко време.

Без да ограничаваме предшестващото, МДМТ ЕООД или неговите лицензодатели няма при никакви обстоятелства да бъдат отговорни за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недостиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, загуба или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Вякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от МДМТ ЕООД .

Логата и всяко име на продукт са регистрирани търговски марки на съответния притежател.