Законодателство

Промени в наредба Н18 от 29.09.2018 – софтуер

Изменения и допълнения на наредба Н18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и софтуер от 29.09.2018 г.

1. Ако използвам софтуер за управление на продажби, който не е свързан с касовият апарат, трябва ли да обновя софтуера, за да отговарям на изискванията?

ДА,

Всеки софтуер, с който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължително издаване на фискален бон, е длъжен да бъде обновен до 31.05.2019 г. за лица по чл. 18 ал.18 от ЗДДС, а за всички останали – до дата 31.08.2019 г. В случай, че софтуера който използвате не е одобрен от НАП, трябва незабавно да преустановите работа със софтуера или да използвате друг продукт, отговарящ на изискванията.

НЕ,
Ако сте търговец, който е:

  • Регистриран по ЗДДС.
  • Разполагате с офис или търговски обект, в който използвате складов софтуер или ERP, чрез който обработвате продажби за стоки и услуги, за които НЕ е налице задължение за издаване на фискален бон (плащания само по банков път).

Всички търговци, които обработват продажби и получават плащания само по банков път, не попадат в обхвата на Наредба Н-18.

Софтуерните продукти, които ще бъдат одобрени, ще бъдат публикувани в сайта на НАП.

Лица по чл. 18 ал.18 от ЗДДС в срок от 7 дни от инсталирането на софтуерният продукт за управление на продажби в търговския обект задължително трябва да подадат информация по електронен път в портала на НАП с КЕП.

2. Каква информация трябва да предоставя при извършване на проверка в моят търговски обект?

  • Осигуряване на достъп до всички устройства, които работят в обекта софтуер – сървър.
  • Достъп до “одиторски” профил, конфигуриран софтуер, достъп с пълни права за: четене и експорт на информация от текущата и архивирана база данни, независимо от тяхното местоположение – същото важи и при използването на облачни услуги.

Изисквания за лица, извършващи продажби чрез електронен магазин

Лица по чл.18 ал.18 от ЗДДС в срок от 7 дни от инсталирането на софтуерният продукт за управление на продажби в търговския обект задължително трябва да подадат информация по електронен път в портала на НАП с КЕП.

Подава се информация за всички електронни магазини и при промяна на данните, свързани с електронният магазин (домейн, платформа за извършване на продажби) – подава се информоция в 7 дневен срок от настъпване на промяната.

При прекратяване на дейност информацията се подава в 7 дневен срок от прекратяване на дейноста.

Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП!