Законодателство

Промени в наредба Н18 от 29.09.2018 – касови апарати

Изменения и допълнения на наредба Н18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и софтуер от 29.09.2018 г.

1. Трябва ли да сменя касовият си апарат?

Не, не трябва да се сменя фискалното устройство, всички фискални устройства, посочени и одобрени в сайта на НАП, ще бъдат доработени, за да отговарят на новите изисквания.

2. Кои касови апарати няма да могат да бъдат доработвани?

Може да проверите в сайта на НАП.

3. Ще дължа ли пари за доработката на моят касов апарат?

Да, всички доработки и промени на фискалните устройства ще бъдат таксувани по ценоразпис, определен от производител / сервизна фирма.

4. В какъв срок трябва да сменя или доработя касовият си апарат?

Всички лица по чл. 118 ал. 18 от ЗДДС трябва да сменят или доработят фискалните си устройства до 31.03.2019 г., а нерегистрираните по ДДС – 30.06.2019 г.

5. Какво трябва да направя със старият си касов апарат, ако реша да закупя нов?

  • Ако мобилният абонамент на фискалното устройство е изтекъл, то спира да работи и да подава данни към сървърите на НАП;
  • Ако фискалното устройство е дерегистрирано, то спира да подава данни към НАП.

В тези два случая следва собственикът на фискалното устройство с прилежаща към него документация да съхранява устройството 5 години.

Фискалното устройство може да бъде бракувано, за което се дължи такса по ценова листа на производител / сервизна фирма.

6. Нужно ли е задължително да бракувам касовият си апарат?

Да, трябва фискалното устройство да бъде бракувано в следните случаи:

  • При закупуването на ново фискално устройство.
  • При не използване на фискалното устройство.
  • При заличаване и прекратяване на дейността на лицето.

За всички останали въпроси обърнете се към сервизен специалист.