komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР

ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР

Оцени тази статия
(0 гласа)
ОБЩИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
„Ваучер за 10лв. от MDMT - Тремол"

1. Организатор на кампанията

Организатор на кампанията “Ваучер за 10лв. от MDMT - Тремол” („Кампанията“) е „MДМТ“ ЕООД, ЕИК 201624321, със седалище и адрес на управление гр. Габрово , ул.„Петко Каравелов” № 3.

2. Същност на кампанията
Фискален и търговски център МДМТ-Тремол гр.Габрово предоставя 100 бр. ваучери с изписана на тях стойност 10 лева. Ваучерите се разпространяват безплатно и се разпределят на случаен принцип сред фирми на територията на община Габрово. Ваучерът  може да бъде използван само при сключване или подновяване на едногодишен сервизен договор за поддръжка на един касов апарат „Тремол“, с включена такса „мобилен оператор“ за дванадесет месеца, при което от реалната сума на договора се приспада стойността на Ваучера.

3. Място на провеждане на кампанията
Кампанията се организира и провежда на територията на градовете: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

4. Продължителност на кампанията “Ваучер за 10лв. от MDMT - Тремол”
Кампанията стартира в  12:00 ч. на 25 ноември 2013г. и продължава до изчерпване на наличните ваучери. Ваучерите се разпространяват безплатно, на случаен принцип и могат да бъдат използвани до  18:00ч. на 31 март 2014г.

5. Условия за участие в кампанията

Всеки, желаещ да участва в кампанията трябва:

1/ да притежава касов апарат марка „Тремол“ (независимо от модела), който апарат се легитимира посредством паспорт на устройството,  ЕИК и МОЛ на фирмата.
2/ да разполага с „Ваучер за 10лв. от MDMT - Тремол” . За фирми, които желаят да се възползват от кампанията, но не са получили ваучер, могат да си осигурят такъв чрез сайта на МДМТ -  www.mdmt.bg, като попълнят нужната информация и принтират ваучера.
3/ заедно с Касовия апарат, паспорта на устройството и ваучера, желаещият да участва в Кампанията трябва да посети до 31 март 2014г. магазина на МДМТ – Тремол, находящ се в гр. Габрово, ул.„Петко Каравелов” № 3 или да се включи в графика за посещения на обекти чрез заявка на тел: 066/ 991 789

6. Особености в Кампанията:
1/ Кампанията важи единствено за клиенти на фискален и търговски център МДМТ-Тремол гр.Габрово.

2/ Ваучерът  може да бъде използван само при сключване или подновяване на едногодишен сервизен договор за поддръжка на касов апарат с марка „Тремол“, с включена такса „мобилен оператор“ за дванадесет месеца.
3/ през периода на кампанията всяка фирма може да участва само  с един Ваучер.
4/ всеки Ваучер важи само за един касов апарат.
5/ в случай, че Ваучерът не бъде използван до 18:00ч. на 31 март 2014г., той става невалиден.
6/ С получаването на наградата всеки участник в Кампанията декларира, че е запознат с общите условия и ги приема.
7/ Участниците в Кампанията предоставят на Организатора правото да използва фирмените им лога, както и да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на кампанията, без да е необходимо да съгласува това с всеки от тях.
8/ Ваучерът не е финансов документ, няма реална номинална стойност и не може да бъде осребряван или използван за цели извън кампанията.

7. Допълнителни условия
С участието си в кампанията “Ваучер за 10лв. от MDMT - Тремол” клиентите на МДМТ ЕООД се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на кампанията на интернет адрес: www.mdmt.bg

Организаторът на кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на кампанията по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора.

Powered by Olark