komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » Продукти » ФСКД V-KL
ФСКД V-KL

ФСКД V-KL

ФСКД V-KL

фискална система за контрол на достъпа на обекти,  

лишени от постоянно човешко присъствие или охрана 

 ФСКД V-KL е специална разработка на Фискален Център МДМТ за комбиниран (служебен, платен и предплатен) достъп до обекти лишени от постоянно човешко присъствие или охрана.

 Системата се прилага успешно при контрол на достъпа на обществени/служебни тоалетни, предназначени за персонал, клиенти на абонамент и случайни посетители, заплащащи такса за всяко посещение.

fskd

ФСКД V-KL е съвкупност от:

• монетно устройство;
• фискален или нефискален апарат с GPRS комуникация към НАП или собствен сървър;
• безконтактен четец за RFID карти;
• контролер за управление автоматично отключване на врата;
• контрол за управление отчитане оборот от каса с електронна система – Master card
• програматор за шифроване и създаване на уникален код на карти за интегриране в системата;
• захранващ модул с възможност за акумулаторно аварийно захранване на системата;
• прецизен и функционален дизайн за вграждане и външен монтаж;
• автоматично отваряне на врата;
• автомат за затваряне на врата;
• възможност за контрол на две врати от едно устройство с избор от бутон
• възможност за монтаж на аварийно ЛЕД осветление;
• възможност за монтиране на записваща микро-охранителна камера;
• възможност за монтаж на алармена система;
• възможност за звукова сигнализация при продължително отворена врата;
• предварително зареждане на определен брой кредити в безконтактни карти;
• не се изисква наличието на компютърна система  и външни контролери!
ПОЛЗИ от въвеждането на ФСКД V-KL
1. Охрана на обекта, предпазване от вандализъм и други криминални прояви на територията му;
2. Отчитане на регистрираният оборот само с Master card – При опит за отваряне на сейфа бе регистриране с Master card се включва аларма
3. Ограничаване на нежелан и прекомерен достъп на лица;
4. Ограничаване на кражби или разхищения на консумативи
5. Контрол върху чистотата;
6. Частична или пълна възвращаемост на разходите за консумативи (самоиздръжка на обекта/възстановяване на инвестицията в дългосрочен план);
7. Спестяване средства от работна заплата на касиер и ограничаване на евентуални злоупотреби от негова страна;
8. Не изисква назначаване на отделен служител за почистване, тъй като обектът може да се поддържа от персонала, обслужващ общите части (вкл. няколко етажа);
9. Софтуерна система за дистанционно наблюдение на оборотите;
10. Проследяване на броя посещения както от клиенти, които заплащат за услугата, така и от клиенти с предплатен или безплатен служебен абонамент;
11. Справки в реално време на платени посещения и реализирани обороти във всеки един момент по дни, часове, месеци за всички обекти с монтирана ФСКД V-KL;
12. Дистанционно и локално отчитане на Фискалните или Нефискалните устройства;
13. Спестяване на електроенергия от автоматизираното осветление в обекта;
14. Аларма при продължително отворена врата, сигнализираща за злоупотреби;
15. Техническо изпълнение/монтаж в зависимост  от спецификата на обекта

• монетно устройство; 

• фискален или нефискален апарат с GPRS комуникация към НАП или собствен сървър; 

• безконтактен четец за RFID карти;

 • контролер за управление автоматично отключване на врата;

 • контрол за управление отчитане оборот от каса с електронна система – Master card

• програматор за шифроване и създаване на уникален код на карти за интегриране в системата;

 • захранващ модул с възможност за акумулаторно аварийно захранване на системата;

• прецизен и функционален дизайн за вграждане и външен монтаж;

• автоматично отваряне на врата;

• автомат за затваряне на врата;

• възможност за контрол на две врати от едно устройство с избор от бутон

• възможност за монтаж на аварийно ЛЕД осветление;

• възможност за монтиране на записваща микро-охранителна камера;  

• възможност за монтаж на алармена система;

• възможност за звукова сигнализация при продължително отворена врата; 

• предварително зареждане на определен брой кредити в безконтактни карти; 

• не се изисква наличието на компютърна система  и външни контролери!

ПОЛЗИ от въвеждането на ФСКД V-KL

1.Охрана на обекта, предпазване от вандализъм и други криминални прояви на територията му; 

2. Отчитане на регистрираният оборот само с Master card – При опит за отваряне на сейфа бе регистриране с Master card се включва аларма

3. Ограничаване на нежелан и прекомерен достъп на лица; 

4. Ограничаване на кражби или разхищения на консумативи

5. Контрол върху чистотата;

6. Частична или пълна възвращаемост на разходите за консумативи (самоиздръжка на обекта/възстановяване на инвестицията в дългосрочен план); 

7. Спестяване средства от работна заплата на касиер и ограничаване на евентуални злоупотреби от негова страна;

8. Не изисква назначаване на отделен служител за почистване, тъй като обектът може да се поддържа от персонала, обслужващ общите части (вкл. няколко етажа);

9. Софтуерна система за дистанционно наблюдение на оборотите;

 10. Проследяване на броя посещения както от клиенти, които заплащат за услугата, така и от клиенти с предплатен или безплатен служебен абонамент;

11. Справки в реално време на платени посещения и реализирани обороти във всеки един момент по дни, часове, месеци за всички обекти с монтирана ФСКД V-KL;

12. Дистанционно и локално отчитане на Фискалните или Нефискалните устройства; 

13. Спестяване на електроенергия от автоматизираното осветление в обекта; 

14. Аларма при продължително отворена врата, сигнализираща за злоупотреби;

15. Техническо изпълнение/монтаж в зависимост  от спецификата на обекта

 

Powered by Olark