komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » Услуги » Лизинг
Искане за финансиране - Ти Би Ай Кредит ЕАД - МДМТ

Задължителни полета *


Лични данни на кандидата


 

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 г-н   г-жа   г-ца 


Ползване на услугите на TBI Кредит


 да   не 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 да   не 

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Местоживеене


 

 собствено жилище    под наем    при роднини    друго  
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Постоянен адрес


 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Настоящ адрес


 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Месторабота


 услуги   бизнес услуги   образование   строителство   култура   спорт   отбрана и охрана   п-во и разпред. на гад и вода   търговия на стоки    транспорт, съобщения   здравеопазване и соц. дейности   хран. промишленост   хотели и ресторанти   промишленост   селско стопанство 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 безсрочен трудов договор   срочен трудов договор   друг   граждански договор  

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 ръководен   административен   изпълнител   общ работник  

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Финансова информация


 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Задължения към банки


 да   не 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Заплащане на издръжка


 да   не 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Имуществено състояние


 да   не 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Личен автомобил


 да   не 
 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Целево финансиране


 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


Лице за контакт


 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 съпруг/а   майка/баща   брат/сестра    син/дъщеря    друга 

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)

 
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)


За одобрение за кредит се попълват и се изпращат на емайл info@mdmt.bg:

Важно: при предаването на документите всички бланки, искания и договори трябва да бъдат с мокър подпис за физически лица и мокър подпис и мокър печат за юридически лица. Всички ксерокопия трябва да бъдат с мокър надпис Вярно с оригинала и с мокър подпис за физически лица и мокър подпис и мокър печат за юридически лица.


  Refresh Captcha  
Полето не валидно (то е задължително или с грешна стойност)
 

Powered by Olark